Wykonawcy

dr Paweł Aleksandrowski Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych e-mail
dr Ondrej Babek Uniwersytet im. Masaryka, Brno  
www.
dr hab. Zbigniew Buła Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski e-mail
dr Jacek Grabowski Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa e-mail
dr Izabella Grotek Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa e-mail
mgr Ryszard Habryn Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski e-mail
dr Monika Jachowicz Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski e-mail
dr Marek Jarosiński Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa e-mail
prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa e-mail
dr Valentas Katinas Instytut Geologiczny, Wilno  
dr hab. Zbigniew Kowalczewski Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Świętokrzyski
e-mail
dr Wiesław Kozdrój Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Dolnośląski e-mail
mgr Wojciech Kozłowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii e-mail
prof. dr hab. Czesław Królikowski Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa e-mail
mgr Leszek Krzemiński Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa e-mail
dr inż. Piotr Krzywiec Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa e-mail
dr Monika Kusiak Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Geologicznych, Kraków e-mail
dr Jaromír Leichmann Uniwersytet im. Masaryka, Brno e-mail
www.
dr hab. Hanna Matyja Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa e-mail
dr Stanislaw Mazur Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych e-mail
dr Lech Miłaczewski Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa e-mail
dr hab. Jerzy Nawrocki Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa e-mail
dr Izabella Nowak Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Geologicznych, Wrocław e-mail
dr Jolanta Pacześna Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa e-mail
dr Mariusz Paszkowski Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Geologicznych, Kraków e-mail
mgr Zdzisław Petecki Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa e-mail
mgr inż. Olga Polechońska Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa e-mail
mgr inż. Paweł Poprawa Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa e-mail
dr hab. Elżbieta Porębska Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych e-mail
dr hab. Szczepan Porębski Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Geologicznych, Kraków e-mail
mgr Sylwester Salwa Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Świętokrzyski e-mail
dr hab. Magdalena Sikorska-Jaworowska Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa e-mail
mgr Zbigniew Szczepanik Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Świętokrzyski e-mail
prof. Čestmír Tomek Uniwersytet w Salzburgu e-mail
www.
mgr Wiesław Trela Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Świętokrzyski e-mail
dr Ryszard Wrona Polska Akademia Nauk, Instytut Paleobiologii e-mail
dr hab. Jerzy Żaba Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi e-mail
prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Geologicznych e-mail
dr Anna Żylińska Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii e-mail

Projekt i wykonanie strony: Olga Polechońska