Państwowy Instytut Geologiczny

Rozmiar: 9053 bajtów

grant celowy zamawiany, finansowany przez
Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Środowiska

Instytucje: Sekretariat:

Zakład Geologii Regionalnej i Geofizyki
Państwowy Instytut Geologiczny
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

Komitet Naukowy:

dr hab. Jerzy Nawrocki (kierownik projektu)
prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz
dr Marek Jarosiński